Na prodajni razpis se je prijavil le en kupec hiše - oblastna hranilnica, ki je za hišo ponudila 350.000 din. Ker drugih ponudb ni bilo, so pripravili kupoprodajno pogodbo z omenjenim zneskom, ki ga je moral kupec poravnati v gotovini, ob podpisu obeh pogodbenih strank. Pogodba je zahtevala rušitev hiše do 1. aprila 1931 in takojšnjo gradnjo trinadstropne hiše po regulacijskem načrtu mestnega gradbenega urada. Če bi ta rok zamudili bi kupec moral občini vrniti hišo brezplačno. Ob podrtju hiše naj bi se opravila natančna parcelacija. Del parcele, ki se po regulacijskem načrtu ni smel pozidati, je pripadel brezplačno mestni občini za razširjenje Gosposke in Slovenske ulice. Na seji so z absolutno večino potrdili prodajo hiše Oblastni hranilnici. Ta je začela rušiti hišo v skladu z dogovorom. Leta 1931 je bil sprejet sklep o rušenju rojstne hiše. Časniki so leta 1931 objavili prvoaprilsko šalo, da so delavci pri rušenju naleteli na dve najdbi, ki naj bi pripadali Tegetthoffu, sabljo in lončeno posodo z zlatniki.

© 2010-2011, vse pravice pridržane    |    O projektu    |    Kolofon    |    Iskanje