Naključje je hotelo, da je Karla Tegetthoffa, stotnika, pozneje majorja 47. cesarsko-kraljevega pehotnega polka Antona grofa Kinskega vojska decembra 1827 nastanila v Mariboru. Karl Tegetthoff je bil po rodu iz Nemčije. V Mariboru se je poročil z Leopoldino, rojeno Czermak iz Prage, ki je pred poroko živela na Ptuju. V zakonu Karla in Leopoldine von Tegetthoff se je rodilo pet sinov. Najstarejši je bil Karl (1826), ki se je prav tako zapisal vojaški suknji in napredoval do podmaršala; 23. decembra 1827 se je rodil Wilhelm Tegetthoff. Wilhelmova mlajša brata sta bila Leopold in Hermann, najmlajši brat Albrecht (1841) pa je opravil doktorat znanosti in kot profesor matematike poučeval na reški mornariški akademiji.

© 2010-2011, vse pravice pridržane    |    O projektu    |    Kolofon    |    Iskanje