Naročilo za izdelavo kipa so zaupali kiparju iz Innsbrucka Heinrichu Fussu. Leta 1881 sta Slovenski narod in Marburger Zeitung poročala, da bo Tegetthoffov spomenik stal na tedanjem Tappeinerjevem trgu (danes Maistrovem). Vlil da ga bo dunajski tovarnar Karel Turbein. Stal bo 21.000 goldinarjev. »Poleg dogovora se ima do dne 20. julija 1883 dogotoviti in mestu Mariboru izročiti« (Slovenski narod, 28. april 1881, str. 4).

V prisotnosti cesarja Franca Jožefa je bil 12. julija 1883 na današnjem Maistrovem trgu, (v bližini mesta, kjer danes stoji spomenik generala Maistra) postavljen monumentalni spomenik Tegetthoffu. Slovesnost je bila, proti pričakovanjem nemških meščanskih krogov, ki so jo želeli izrabiti za manifestacijo nemštva, kratka in v vojaškem duhu. Odkritje spomenika v cesarjevi navzočnosti je trajalo 15 minut. Postavljen je bil na »Tappainerjevem trgu pred realkinim poslopjem« (Slovenski gospodar, 1881, str. 135). Südsteirische Post je 14. julija 1883 poročal, da je spomenik stal 23.000 goldinarjev.

© 2010-2011, vse pravice pridržane    |    O projektu    |    Kolofon    |    Iskanje