Ponovna postavitev spomenika je burila duhove še leta 1991. Politična stranka Demos je bila sicer za ponovno postavitev spomenika, vendar ne v celoti, saj je prevelik v primerjavi z Maistrovim spomenikom, ki stoji na današnjem Maistrovem trgu. Postavili naj bi samo admiralovo poprsje. Celotni zadevi so v bistvu dali političen in ne umetniški oz. zgodovinski pečat. Demos je menil, da se je sloviti mož boril za avstroogrsko prevlado na Jadranu in mu je bilo za slovenski narod malo mar. Pobudo za ponovno postavitev je dal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Spomenik naj bi znova postavili leta 1992, v okviru prireditev Cvetje-sadje-vino, vendar do tega zaradi nasprotovanj ni prišlo. Zgodovinsko društvo Maribor je namreč ugotovilo, da Tegetthoff ni bil naklonjen Slovencem, zato naj bi nanj lahko spomnila le spominska plošča.

© 2010-2011, vse pravice pridržane    |    O projektu    |    Kolofon    |    Iskanje