Po preobrazbi Habsburške monarhije v Avstro-Ogrsko je postal Tegetthoff leta 1868 poveljnik avstrijske mornarice in šef mornariške sekcije vojnega ministrstva na Dunaju, kjer je bil zadolžen za krepitev in modernizacijo avstrijske mornarice. Zasnoval je smernice bojne doktrine avstrijske mornarice, ki je temeljila na obrambni strategiji in je veljala vse do propada Avstro-Ogrske leta 1918. Kljub doseženemu zmagoslavju in uspehom je admiral prijateljici baronici Lutteroth pisal, »da žal ni kabinetni človek, ki zna s pokloni, lepimi besedami in frazami osvojiti pisarniške može, ki krojijo usodo mornarice« (Latkovič, 2001, str. 24). Motilo ga je, da se je moral kot slavna osebnost udeleževati sprejemov in kazati v javnosti.

© 2010-2011, vse pravice pridržane    |    O projektu    |    Kolofon    |    Iskanje