Leta 1855 je Tegetthoff že veljal za enega najboljših in najuporabnejših častnikov mornarice, zato je prevzel parnik Taurus, s katerim je plul mimo Carigrada do ustja Donave. Tu se je, v času krimske vojne med Osmanskim cesarstvom, Veliko Britanijo, Francijo in Piemontom na eni strani ter Rusijo na drugi, ko so se borili za prevlado nad sredozemskimi morskimi ožinami, zasidral v Sulini. Donava kot osrednja rečna transverzala je bila zelo pomembna za avstrijsko trgovino, zato je Tegetthoff s svojim posredovanjem poskrbel za upoštevanje habsburških interesov. Za izčrpna poročila in za učinkovito vzpostavljanje reda je leta 1856 s pohvalo vrhovnega poveljnika avstrijske mornarice nadvojvode Ferdinanda Maksa prejel veliko priznanje. V letih 1857 in 1858 so ga napotili na eno prvih avstrijskih raziskovalno-političnih ekspedicij na Bližnji vzhod. Na odpravo po Rdečem morju in Adenskem zalivu, kjer je Avstrija iskala možnosti pridobitve kolonialnega ozemlja in primernega kraja za postavitev avstrijske premogovne postaje, je odplul z raziskovalcem Martinom Theodorjem von Heuglinom.

V letu 1858, ko je izgubil očeta, si je prislužil prvo pomembno povišanje v kapitana korvete in vodjo prve sekcije v vrhovnem poveljstvu mornarice v Trstu. Že oktobra 1858 je poveljeval korveti, ki je odplula v maroške vode, kjer je varoval avstrijske trgovske interese.

Njegova poročila s poti, v katerih je vztrajno zapisoval svoja priporočila in predloge za reorganizacijo mornarice, so ustvarila v očeh nadvojvode Ferdinanda Maksa tolikšen ugled, da ga je v letih 1859 in 1860 spremljal na pot v Brazilijo kot adjutant vrhovnega poveljnika mornarice. Zatem je postal kapitan fregate. Naslednje leto je napredoval v kapitana linijske – bojne ladje. Oktobra 1862 je bil imenovan za poveljnika fregate Novara - simbola avstrijske vojne mornarice; novembra 1862 pa je prevzel poveljstvo nad avstrijsko floto, namenjeno v vzhodno Sredozemlje, kjer je spremljal grško krizo.

© 2010-2011, vse pravice pridržane    |    O projektu    |    Kolofon    |    Iskanje